"От нищо - нещо" - изложба на арт група "6.г и приятели"

Изложба под наслов „От нищо- нещо” подредиха учениците от „арт група 6.г и приятели”, които работят по проект „Занимания по интереси” под ръководството на г-жа Цв. Русинова.

От отпадъчни материали: пластмасови бутилки, конуси от хартия, капачки, използвани опаковъчни хартии, стари книги, с много любов и въображение децата представят своето виждане за приятелството, любовта и красотата.

 

Учебна година: