Пресъздаване на обичая лазаруване от ученици от 7г, 5г и 5ж клас

Ръководители: Катерина Иванова, Мария Казакова, Гергана Бенева - преподаватели по български език и литература

Учебна година: