Използване на платформата Jeopardy в час по английски език с преподавател Т. Райковска

Използване на платформа Jeopardy в час по английски език с преподавател Т. Райковска. Учениците от 12а клас отговаряха на различни по трудност въпроси в няколко категории, печелеха точки и се забавляваха. В края на часа споделиха, че тази платформа е приложима по всички учебни предмети и че с нея ученето е по-приятно и интересно.

Учебна година: