Участие на 2.в и 2.г в "Походът на книгите"

Участие на второкласниците на г-жа Таня Павлова и г-жа Виктория Миланова в националната инициатива за насърчаване на четенето при децата "Походът на книгите". На 15 април в салона на читалище "Н.Хайтов 1936" те направиха истински "Маратон на четенето"!

Учебна година: