Учениците от 7 клас изготвят и представят презентации за периода 1945-1989 г.

В часовете по история учениците от 7 клас изготвят и представят презентации за периода 1945 - 1989 г. Съдържанието е онагледено и представено по достъпен начин. Учител: Оля Стефанова.

Учебна година: