ПОКАНА за общо събрание на "Училищно настоятелство 119 СОУ"