Заседание на Управителния съвет на Училищно настоятелство 119 СОУ

На 7 март се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Училищно настоятелтство 119 СОУ.

Разгледани бяха следните теми:

  • обсъди качеството на училищното хранене и даде положителна оценка за нивото на столовото хранене;
  • прие нови членове подали заявления за участие в дейността на настоятелството;
  • взе решение за свикване на Общо събрание на 16.април от 18 часа,  определи дневния ред, времето и мястото за провеждането му и подготви за приемане от Общото събрание доклад за дейността на Настоятелството и годишен отчет за дейността си.  
Учебна година: