Ролеви модел в класната стая

Днес на гости в класната стая на 5. г бяха Николина Джхалазова и Желязко Коевски, който е и бивш възпитаник на 119. Сега те са част от голямата компания Hewlett Packard Enterprise. Целта на посещението беше да разкажат за работата си, защо са я избрали и по този начин да обеснят на учениците важността да учат още от малки, за да бъдат успешни.

 

Учебна година: