119. СУ се включи в кампанията на UNICEF „ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“

119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов” се включи в кампанията на UNICEF „ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“. Ученици от 7. клас проведоха открит урок с ученици от 5. клас и обсъдиха както видовете насилие, така и кои са най-добрите начини за реагиране в подобен случай. Подрастващите разискваха към кого могат да се обърнат, за да получат подкрепа и закрила. Всички идеи, предложени от учениците за справяне с тормоза в училище, както и мнението им за превантивни мерки, бяха връчени в писмен вид на д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България.

Учебна година: