Важно за Коледното математическо състезание 2018

НА 8.12.2018Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ I-ви ДО ХII-ти КЛАС.

ВРЕМЕ ЗА РАБОТА:  1. И 2. КЛАС – ОТ 8:30ч. ДО 10:00ч.   ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ – ОТ 10:30ч. ДО 12:30ч.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ:  10 ЛЕВА


1. ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 119. СУ:

СПИСЪЦИ С ТРИТЕ ИМЕНА, КЛАС И СЪБРАНИ СУМИ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 4. КЛАС И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА ОТ 5. ДО 12. КЛАС  СЕ ПРЕДАВАТ В БИБЛИОТЕКАТА  ОТ 21.11.2018Г. ДО 04.12.2018Г. от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00 до 16:30ч.


2. ЗА ВЪНШНИ УЧЕНИЦИ:

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАПИСВАНИЯ  или СПИСЪЦИ С ТРИТЕ ИМЕНА, КЛАС И СЪБРАНИ СУМИ – ПРИ КОЛЕКТИВНИ ЗАПИСВАНИЯ  СЕ ПРИЕМАТ В БИБЛИОТЕКАТА  ОТ 21.11.2018Г. ДО 04.12.2018Г. от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00 до 16:30ч.


Темата за 11 и 12 клас е обща във вариант за  зрелостен изпит, а за 7 клас – във формата на изпита за НВО.

Класирането и наградените се обявяват в интернет-страницата на секция „Изток” – http://iztok- smb.com до 12.12.2018 г.

Наградите се получават  в ст.402 на 125. СУ от 08.01 до  30.01.2019 г. 

Таксата за правоучастие се внася при записването или на следната сметка:                 

АПЛИМАТ  ЕООД

IBAN  BG 93 STSA 9300 0001 6828 21

BIC CODE STSABGSF

БАНКА  ДСК ЕАД - КЛОН ГЕО МИЛЕВ

При превод на такса по банков път ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се представя списък на участниците, за които е заплатено (имена, училище, клас и в кое училище да явят на състезанието) -  по телефона или писмено на info@iztok-smb.com

Учебна година: