Kоледен литературен конкурс в 119 СУ

Методическото обединение по БЕЛ обявява темите за предстоящия литературен конкурс.

За начален и прогимназиален етап: "Подаръкът, който искам да получа"
За гимназиален етап: "Опити за любов и щастие"

Срокът за подаване на създадените текстове е 05.12.2018 г.

Жанрът за начален и прогимназиален етап е без ограничение. За гимназиален етап жанрът е есе. Възможно е да се нарисуват картини, да се направят снимки.

Материалите се предават на класните ръководители или на учителите по БЕЛ.

Награди от Училищно настоятелство 119 СУ

Учебна година: