Открит урок "Заедно можем" на Симона Кнежевич, проект "По-сигурни днес и утре", "Еразъм+" КД1

Открит урок "Заедно можем" с ученици от 3г клас и Симона Кнежевич - учител по английски език.  Откритият урок е във връзка с участие в проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+" КД1.

Учебна година: