СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.  Заявление по образец
2.     Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група
3.  Заявление за включване в полуинтернатна група /ПИГ/

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 5. ЮНИ ДО 7. ЮНИ 2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОТ 09:00 ДО 17:00 ЧАСА В КАБИНЕТ 110.

Учебна година: