Обучение за работа с деца със специални потребности - Теодора Райковска

Обучение за учители от гимназиален етап за работа с деца със специлани потребности и нуждата от индивидуален подход към всеки ученик. Проведеното обучение е във връзка с курс "Деца със специални потребности", проведен в Прага, Чехия през перида 20.11.2017 - 24.11.2017, на който взе участие г-жа Теодора Райковска - учител по английски и френски език в гимназиален етап. По много интересен и атрактивен начин бяха представени конкретни методи и похвати, адаптирани към нуждите на учениците от 8 - 12 клас.


Учебна година: