Акценти за заседание на УС на „Училищно настоятелство 119 СУ" на 08.02.18 г.