РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по стаи за Коледно математическо състезание - 09.12.2017 г.