График за провеждане на поправителни изпити - септември 2017 г.