Информация за предстоящи ремонтни дейности в 119 СУ

 1. Ремонтни дейности, финансирани от бюджета на Столична община:
  - цялостен ремонт на покрива на сградата /извършва се от фирма, избрана от Столична община/;

 2. Ремонтни дейности, финансирани от бюджета на 119 СУ:
  - ремонт на малък физкултурен салон;

 3. Ремонтни дейности, финансирани от бюджета на "Училищно настоятелство 119 СОУ":
  - ремонт на класните стаи на първия етаж
  - ремонт на коридора на първия етаж
  - ремонт на санитарните възли на първия етаж
  - реконструкция на фоайето
  - реконструкция на централния вход на ул. "Латинка";

 4. Ремонтни дейности, финансирани по Програма Европа на Столична община:
  - изграждане на открита класна стая в двора на училището;

 

Учебна година: