Основни акценти за заседание на Училищното настоятелство - 20 юни 2017 г.