Ученици, наградени с грамота за високи резултати в учебната дейност 2016/2017