Покана за общо събрание на „Училищно настоятелство 119 СОУ”