Основни акценти за заседание на Училищното настоятелство - 19 април 2017 г.