Заповед за изказване на похвала към ученици със спортни постижения по различни видове спор от 2 ж клас за участие в час по предпримачество