Покана за общо събрание на колектива на 119 СОУ за 9.09.2015г. от 12,00часа