Основни акценти за заседание на Училищното настоятелство- 09септември 2015 година

Основни акценти

 

за заседание на Училищното настоятелство

 

09  септември 2015 година

 

 

  1. Информация за готовността на училището за началото на учебната 2015/2016 година.

 

  1. Отчет за изпълнението на Бюджет 2015 година на 119.СОУ към 30.06.2015 година.

 

  1. Организационни въпроси.
Учебна година: