Акценти на заседание на Управителен съвет на "Училищно настоятелство-119СОУ"