ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС ЗА УЧ. 2015-2016г.