Трета среща по "ЕРАЗЪМ +" бе проведен в Париж от 08.-15.05 в Париж