Заповед за провеждане на класни работи за 2-и учебен срок