Втора транснационална среща в гр. Пиргос, Гърция, по проект „Водата и найната магическа сила“