Ремонт на стълбищата на училищните входове

Активно върви ремонт на три от училищните стълбища на 119 СОУ. 
Стълбищата на централният вход на 119 СОУ от към улица "Латинка" 11 и към вътрешния двор, ще бъдат цялостно ремонтирани и обезопасени. 
Ремонтират се и стълбите пред училищния стол. Едновременно с това се изгражда нов вход към малкия корпус и по този начин се създава цяла площадка за представителни изяви. 
Ремонтът на стълбищата към входовете са финансирани от фонд "Аварии" на Столична община и са на обща стойност 6000 лева.