Основни акценти за заседание на Училищното настоятелство 03 септември 2012 година

Основни акценти

 

за заседание на Училищното настоятелство

 

03 септември 2012 година

 

 

1.   Представяне на реализирани ремонти през летните месеци в 119 СОУ – презентация.

 

2.   Приемане на ремонт на ограда – инициатива  на Управителен съвет на Училищно настоятелство 119 СОУ.

 

3.   Избор на текст за табела по изграждане на оградата.

 

4.   Представяне на реализиран прием в 119 СОУ за 2012-2013 година – презентация.

 

5.   Представяне на изпълнение на Бюджет 2012 година до 31.07.2012 година на 119 СОУ презентация.

 

6.   Организационни въпроси.