Първа транснационална среща по проект "Водата и нейната магическа сила"

Проектът „ВОДАТА И НЕЙНАТА МАГИЧЕСКА СИЛА“ /”WATER AND ITS MAGICAL POWER”/, финансиран от новата Европейска програма “Erasmus+” стартира с транснационална среща между координаторите от различните училища. На срещата бяха обсъдени: работните задачи, обучителните събития, ученическите срещи, подготовката на първите глави от книгата – ителектуален продукт на поекта, както и много други дейности предвидени през първата година на проекта. Срещата се състоя в периода 28- 30.10.2014г., а домакин на срещата беше училището в град Бърно/Република Чехия/. Между работните сесии, гостите посетиха различни учебни часове и разгледаха добре поддържаната и функционална сграда на училището.

   

По време на срещата координаторите бяха изправени пред трудната задача да изберат лого на проекта. Поради наличието на множество идейни предложения, комисията не стигна до консенсус и моли всички Вас да се включите в избора. На училищния сайт ще бъдат публикувани най-добрите предложения от нашето училище  - МОЛЯ, ГЛАСУВАЙТЕ НА САЙТА НА 119 СОУ – /след понеделник/! Вашият избор ще помогне за избор на лого на проекта. Рисунката, предложение за лого, получила най-много лайкове/харесвания, ще бъде официалното лого на проекта!

 

Координатор от страна на 119 СОУ“Акад.М.Арнаудов“:
Петя Минчева

 

 

Учебна година: