Акценти на заседание на Управителен съвет на Училищно настоятелство 119 СОУ