Класация за стипендии първи срок 2013/2014

КРАЙНА КЛАСАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ ПЪРВИ СРОК 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ.4, АЛ.1, Т.1

ПО ВЪЗХОДЯЩ РЕД

РЕГ.ИНДЕКС

201320141009

201320141022

201320141024

201320141026

201320141031

201320141038

201320141039

201320141013

201320141018

201320141003

201320141006

201320141007

201320141043

201320141008

201320141042

201320141005

201320141012

201320141035

201320141021

201320141030

201320141033

201320141004

201320141014

201320141002

201320141046

201320141019

201320141020

201320141017

201320141015

201320141023

201320141001

201320141025

201320141032

201320141027

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ.4, АЛ.1, Т.2

РЕГ.ИНДЕКС

201320141028

201320141029

201320141037

201320141041

201320141047

201320141048

 

НЕДОПУСНАТИ ДО КЛАСИРАНЕ:

201320141040. Мотив на комисията е успех под 4.50

201320141016 поради непълна комплектовка на документите.

 

ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ.4, АЛ.1, Т.3, 4

РЕГ.ИНДЕКС

201320141036

201320141010

201320141011

201320141044

201320141045

 

ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ.5, АЛ.1, Т.2

201320141034

 

 

Комисия:

Максим Жеков – помощник-директор АСД

Валя Захариева – главен-счетоводител

Марияна Недялкова – помощник-директор УД

Вержиния Трайкова – педагогически съветник

Роза Бъчварова – учител

 

 

ДИРЕКТОР – Диян Стаматов

 

 

Учебна година: