Загубени / забравени вещи


Вещите можете да разгледате в коридода към физкултурните салони на първия етаж.

Вещите ще се пазят в рамките на един месец.